Cultuur en toerisme

CULTUUR & TOERISME: VOOR DE GEMEENSCHAP DOOR DE GEMEENSCHAP

1. Stroming: het kloppende hart van ons cultuurleven

CC Stroming is een belangrijke spil in de uitstraling van de gemeente. CC Stroming moet de ruimte krijgen om professioneel hun beleid verder te zetten.

2. Het Donkmeer: blijvende naam en faam

N-VA Berlare wil de lokale bevolking ruimer betrekken in het toerismebeleid. De inwoners verdienen niet alleen inspraak, maar ook uitspraak. Ingrepen in het landschap en de uitbouw van het toeristisch patrimonium gebeuren in samenwerking met de inwoners.( bv: via enquête of andere inspraakmogelijkheden)

3. Een goede bibliotheekwerking

N-VA Berlare wil het bibliotheekbezoek in Overmere doen toenemen. Daarom willen wij het filiaal een nieuwe bestemming geven. Het lijkt ons zinvol dat het een plaats krijgt in de vernieuwde feestzaal. Zo kan er één verantwoordelijke aangesteld worden Het is centraal en dichtbij school en kinderopvang. Een eenvoudige bevraging aan de Overmeerse en Uitbergse ontleners kan het beleid hierbij helpen.

4. Naar een echte kerstMARKT

N-VA Berlare wil de bestaande kerstmarkt op het Berlaarse kasteel verder uitwerken. Lokale handelaars en personen die “kleine” ambachtelijke producten aanbieden, verdienen een plaats op dit evenement.

5. 11 juli: een feest voor alle inwoners

N-VA Berlare wil een vernieuwde formule voor het feest van de Vlaamse Gemeenschap. De picknick in het park blijft behouden en kan worden uitgebreid met een cultuurmarkt voor lokale verenigingen. Op de vooravond van dit volksfeest wil de partij een academische zitting organiseren met een gastspreker en muzikale gasten.

6. 2014: waardig herdenken

N-VA Berlare wil op waardige wijze de Slag om Berlare (1914) herdenken. Hiervoor moet in 2013 een samenwerking worden opgestart met de lokale partners en de omliggende gemeenten.

7. Een regelmatige boerenmarkt

N-VA Berlare wil op een centrale plaats in de gemeente een regelmatige boerenmarkt oprichten. De organisatie hiervan zal in overleg met de landbouwers en de middenstand gebeuren.