Welzijn

EEN SOCIAAL BELEID MET EEN HART … EN MET EEN VERSTAND

1. Werk: de sleutel naar zelfredzaamheid

De N-VA wil zoveel mogelijk mensen aan het werk. Ook op gemeentelijk vlak kunnen wij hier iets aan doen. Wij bepleiten een sociaal project waarin werkzoekenden intensief worden begeleid. Het krijgen van een leefloon wordt binnen de wettelijke grenzen gekoppeld aan een individueel begeleidingstraject. Inwoners die de taal onvoldoende beheersen, moeten taalcursussen volgen. De werkbereidheid en het actief zoeken naar werk worden continu opgevolgd. Het niet nakomen van afspraken blijft niet zonder gevolgen. De N-VA vraagt dat de gemeente samen met VDAB en OCMW prioritair werk maakt van betere tewerkstellingskansen voor laaggeschoolde en langdurig werkzoekenden in onze ge­meente. Met de nodige begeleiding helpen we deze werkzoekenden hun weg te vinden naar openstaande vacatures in de reguliere economie (dienstencheque-ondernemingen, thuishulp, horeca, …)

2. Armoede bestrijden: een topprioriteit

De zwakkeren in onze samenleving moeten worden opgevangen en ondersteund. Stijgende rekeningen voor water en energie, hoge huurprijzen en toenemende federale belastingen. Die zaken duwen mensen zelfs de armoede in. Daarom pleit N-VA Groot-Berlare voor een proactieve aanpak door het OCMW en het Sociaal Huis. Het opzoeken en vaststellen van armoede moet snel en efficiënt gebeuren. Met een afwachtende houding schiet je nergens mee op.

De N-VA pleit voor een versterkt activeringsbeleid voor leefloongerechtigden in onze ge­meente/stad. De OCMW-begeleiders die in het kader van artikel 60 van de OCMW-wetgeving leefloongerechtigden actief begeleiden naar een passende job in lokale tewerkstellingspro­jecten (zoals groendiensten, poets- of thuishulp, klusjesdiensten, …) kunnen volgens de N-VA best worden overgeheveld naar de lokale werkwinkels onder regie van de lokale VDAB. Zo vermijden we dubbelwerk en zorgen we voor een optimale coördinatie op de lokale arbeids­markt.

3. Goedkoopste energie in OCMW-woningen

Huurders van OCMW-woningen worden verplicht de goedkoopste energieleverancier aan te nemen.

4. OCMW-woningen: een dienst, geen gunst

Ons sociaal beleid verleent OCMW-woningen aan zij die het nodig hebben als een dienst. Deze woningen en hun omgeving moeten door de huurders verzorgd worden als ware het hun eigen woning. De N-VA wil bewoners daarin begeleiden. Wanneer bewoners hieraan niet voldoen moet het OCMW de mogelijkheid bezitten de bewoners te bestraffen.

Nieuws over dit onderwerp