Veiligheid

DE GEMEENTE: EEN VEILIGE THUISHAVEN

Veiligheid behoort tot de kwaliteit van het leven. Voor de N-VA heeft de overheid de plicht de veiligheid van alle burgers te verzekeren en onveiligheid integraal en – zo nodig – radicaal aan te pakken. De N-VA zet zich echter af tegen een al te simpele voorstelling ervan. Veiligheid is meer dan een goed werkende politie en justitie. Veiligheid vraagt een integrale aanpak. Deze aanpak vertrekt van een doeltreffend preventiebeleid op alle vlakken en op alle niveaus. Indien preventie niet slaagt, moeten politie en justitie hun werk kunnen doen.

1.Inbraakpreventie

Preventie vormt de eerste schakel van een integrale veiligheidsaanpak. Inwoners moeten op de hoogte worden gesteld van de mogelijkheden om hun woningen te beveiligen.

2.Drugspreventie

De drugproblematiek beperkt zich is al lang niet meer tot onze steden, daarom is preventie uitermate belangrijk. Samenspraak met de verschillende onderwijsinstellingen en het middenveld is belangrijk. Naast preventie is controle en een nultolerantie ten overstaan van drugs in onze gemeente een belangrijk punt voor onze partij.

3.Overlast strikt bestrijden

In Berlare lopen jaarlijks zo’n 400 oproepen van overlast binnen. 1 op 35 inwoners beroept zich aldus op de politie (ter vergelijking: in St-Niklaas is dat 1 op 46! - cijfers 2008). Daarom wil de N-VA korter op de bal spelen in zake overlast. De N-VA wil het gebruik van de Gemeentelijke Administratieve Sanctie (G.A.S.) strikter toepassen.

4. Verlichting en beplanting

Goede openbare verlichting, aangepaste beplanting en een degelijk onderhoud van het openbaar domein dragen bij tot meer veiligheid. Wanneer openbare verlichting stuk is, moet die zo snel als mogelijk hersteld worden.