Lokale economie

LOKALE ECONOMIE: DE MOTOR VAN DE GEMEENTE

1. De N-VA ijvert ervoor om binnen de bestaande reglementering maximale mogelijkheden te geven aan lokale ondernemers om hun beroepsactiviteiten ten volle te kunnen uitvoeren.

2. Onze partij wil een betere communicatie tot stand brengen tussen de zelfstandigen en het gemeentebestuur via een loket voor zelfstandigen.

3. Administratieve vereenvoudiging is voor ons geen modewoord, maar een ordewoord. Al te vaak beperken wettelijke paperassen de vrijheid van de zelfstandige. Daarom wil de partij op gemeentelijk vlak deze papierlast beperken tot een minimum.

4. De N-VA wil zich ervoor engageren dat de KMO-zone in Overmere een succes wordt en blijft.

5. De ervaring leert dat er een betere communicatie nodig is bij wegenwerken (overleg voor de werken en bij het uitwerken van omleidingen is noodzakelijk). De partij vergeet niet dat wegenwerken steeds een impact hebben op de lokale economie.

6. Milieuvergunningen moeten correct en vlot worden afgehandeld.

7. De N-VA pleit voor de opmaak van een horeca-beleidsplan met concrete doelstellingen voor de ontwikkeling van de horeca in onze gemeente. De voorbereiding en uitvoering van dit plan verloopt in nauwe samenspraak met de lokale horeca. Meer inspraak voor de horeca in het toerismebeleid is eveneens wenselijk.

8. Horecamensen zijn de toeristische ambassadeurs Groot-Berlare. N-VA Groot Berlare wil uitbaters en personeel van lokale horecazaken klaarstomen om de toeristen de troeven van Berlare uit te dragen (vorming i.s.m. Horecavorming Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen). Ze worden wegwijs gemaakt in de toeristische troeven van de gemeente en de evenementen die er plaatsvinden. Op deze manier vervullen zij in zekere zin de rol van stadsgids. Een horecazaak die de cursussen volgt krijgt ook een herkenbaar logo.

9. Een gemeente moet haar zelfstandigen ondersteunen. De N-VA wil bestaande activiteiten stimuleren ten voordele van onze ondernemers (zoals ‘Met belgerinkel naar de winkel’). Het moet eveneens mogelijk zijn om – in samenspraak met zelfstandigen – nieuwe initiatieven te organiseren.

Nieuws over dit onderwerp

2000 EURO VOOR HANDELAARS BIJ WERKZAAMHEDEN

Vanaf 1 juli keert overheid hinderpremie automatisch uit Handelaars die vanaf 1 juli te maken krijgen met ernstige hinder door werkzaamheden, krijgen automatisch een hinderpremie van 2000 euro …