Inburgering en migratie

INBURGERING EN MIGRATIE: WIE MEEDOET IS WELKOM

1. Nederlands: de toegang tot onze gemeenschap

De N-VA wil nieuwkomers zoveel mogelijk stimuleren om het Nederlands te leren. “Conversatietafels” of “babbelcafés” zijn een interessant instrument. Vrijwilligers gaan eens per week rond de tafel zitten met de nieuwkomers om via koetjes en kalfjes het Nederlands in te oefenen.

2. OCMW: belangrijk voor integratie

Het sociale beleid van het OCMW is een belangrijk middel bij de integratie van nieuwkomers. Via een activerend en stimulerend sociaal beleid, kunnen we nieuwkomers op weg helpen naar deelname in onze maatschappij. Dit kan door het koppelen van sociale bijstand en leefloon aan duidelijke engagementen inzake taalkennis, integratie en werkbereidheid.

3. Wie wil inburgeren wordt beloond

Nieuwe Vlamingen die inspanningen doen om zich in te burgeren, moeten hiervoor de nodige waardering krijgen.

4. Nieuwkomers dienen zich correct in te schrijven

De N-VA staat voor een correcte toepassing van de wet: slechts als nieuwkomers aan alle wettelijke criteria voldoet en de woonplaatscontrole effectief was, kunnen zij ingeschreven worden als nieuwe inwoners.