Jeugd en gezin

JEUGD & GEZIN: DE BASIS VOOR ONZE TOEKOMST

1. De gezinstoets: aandacht voor onze toekomst

N-VA Groot-Berlare wil een omgeving creëren waar mensen met kinderen gestimuleerd worden om hun toekomst in Berlare uit te bouwen. De afdeling pleit sterk voor het invoeren van die gezinstoets. Dit betekent dat het beleid nagaat welke gevolgen geplande maatregelen hebben voor gezinnen met kinderen.

2. Een kindergemeenteraad: opvoeden in democratie

Het past een moderne gemeente om ook de kinderen te betrekken in het beleid. Door scholen te laten samenwerken met elkaar en met de gemeente bouw je een band op. N-VA bepleit de oprichting van een kindergemeenteraad met vertegenwoordigers van alle lokale scholen.

3. Een sociale jeugd…ook online.

N-VA Berlare wil een dynamische aanpak om jongeren te betrekken in het beleid. Hierbij is niet allen het JOC een sleutel, maar eveneens de sociale netwerksites. Jongeren moeten de kans krijgen om via sociale netwerksites contacten te leggen met het bestuur en de administratie van de gemeente.

4. Jeugd en cultuur

N-VA Berlare wil aan de jeugdraad de mogelijkheid bieden om inspraak te krijgen in de culturele agenda. Een betere samenwerking tussen cultuur – en jeugddienst is hierbij noodzakelijk.

5. Meer speeltuintjes voor meer gezinsplezier

Onze gemeente telt op dit moment veel te weinig speeltuintjes waarop kinderen terecht kunnen. De N-VA wil hier in de komende legislatuur werk van maken.

6. De jeugdbewegingen zijn belangrijk

Voor de N-VA zijn jeugdverenigingen een zinvolle en toekomstgerichte aanvulling in de opvoeding van jongeren tot verantwoordelijke burgers. Zij verdienen dan ook een uitgebreide ondersteuning. 

Nieuws over dit onderwerp