Landbouw en plattelandsbeleid

LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID: ONZE IDENTITEIT MET KWALITEIT

N-VA Berlare streeft naar een goed plattelandsbeleid. We hebben in eerste plaats oog voor de leefbaarheid van de landbouw in een aangename woonomgeving.

Hoewel de krachtlijnen van het landbouw- en plattelandsbeleid wordt uitgestippeld door de Vlaamse regering en Europa is er een belangrijke taak weggelegd voor het lokaal beleid. We willen namelijk een dialoog op gang brengen tussen alle plattelandsgebruikers en dit om het plattelandsbeleid verder vorm te geven.

1. Leefbare landbouw door nieuwe activiteiten.

Groot-Berlare telt zo’n 80-tal landbouwbedrijven. Onze landbouwers verdienen de nodige aandacht. De N-VA bepleit onder meer om de landbouw in de kijker te zetten via landbouwleerpaden, educatieve pakketten en extra aandacht via Infogem. In samenwerking met de landbouwers kan er gestreefd worden naar de organisatie van een jaarlijks oogstfeest in onze gemeente. Verder kunnen de Dag van de Landbouw, hoeveverfraaiing, de verkoop van hoeve- en streekproducten en hoeve- en ruitertoerisme ondersteund worden.

2. N-VA Berlare wil duurzame bedrijfsvoering stimuleren

De N-VA  ondersteunt de landbouw. Het is immers een onderdeel van onze gemeentelijke identiteit. De landbouwgebieden moeten zoveel als mogelijk gevrijwaard blijven. Daarenboven wensen wij een degelijk onderhoud en verbetering van de landbouwwegen. Dit alles in overleg met de georganiseerde landbouw.

3. Plattelandsbeleid = groene zorg

De N-VA wil dat onze gemeente goed is om te wonen en te leven. Daarom hebben we oog voor groene zorg. Waterlopen (beken en grachten), natuur (bermen) en landschappen (hagen en houtkanten) onderhouden, kan perfect verlopen in samenspraak met de landbouw. Wij stellen voor om waardevolle landschapselementen onder peter- en meterschap toe te wijzen aan landbouwers. Samen werken we aan een groene en landbouwvriendelijke gemeente.