Sport en vrije tijd

SPORT EN VRIJE TIJD: NAAR EEN GEZONDE GEMEENTE

De N-VA wil een aangenaam sportklimaat creëren waarbinnen sport zijn sociale en gezondheidsbevorderende rol kan spelen. De N-VA benadrukt daarbij de gemeenschapsvormende rol die sport heeft als sociaal bindweefsel in deze maatschappij. Goede en brede promotie en de organisatie van tal van sportactiviteiten zijn de basis voor een blijvende sportparticipatie.

1. Sportdatabank

De N-VA bekijkt het sportaanbod en probeert, rekening houdend met het sportaanbod in en indien wenselijk in overleg met de naburige gemeenten, waar nodig de huidige hiaten in te vullen. De Sportinfrastructuurdatabank en de Sportdatabank die op Vlaams niveau zijn gelanceerd zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen.

2. Een uitgewerkte Finse piste

Het uitbouwen van fiets-, wandel- en joggingpaden, zoals Finse pistes, kan ook een stimulans zijn om op een licht-georganiseerde manier aan het sporten te slaan.

3. Naar een “Driestedenjogging”

De N-VA wil een recreatieve joggingwedstrijd inrichten waarvan het parcours door de drie deelgemeenten loopt.

4. ‘Spek’ voor elke bek

De N-VA wil een jaarlijks ‘SPEK’ (sport en cultuur) dag inrichten in het centrum van de gemeente. Verschillende sportclubs en cultuurverenigingen kunnen zich op deze dag presenteren. De inwoners krijgen zo de kans om allerhande sporten te proeven. Met dit promotieprogramma richten we ons op een publiek van 3 tot 99 jaar. 

Nieuws over dit onderwerp

Jaarmarkt Berlare 2017

Onder een grijsgrauwe mist stelden wij onze n-va tent op. De ochtend was kil en vochtig. Tegen 10u00 verschenen reeds vroege gasten voor een fris(!) drankje. De eerste zonnestralen begonnen de dampige …