N-VA deelt bezorgdheid over steeds oplopende factuur voor bewoners woonzorgcentrum Ter Meere

Op 7 december 2016, over deze onderwerpen: Financiën & Begroting, Seniorenbeleid, Welzijn

Uiteraard deelt de N-VA de bezorgdheid over de steeds maar oplopende factuur voor de bewoners van ons woonzorgcentrum (wzc) Ter Meere. Er is dan ook een goede reden waarom de N-VA bij de stemming op de vorige OCMW-raad over de indexering van de dagprijzen in het wzc voor heeft gestemd.

Een niet indexering van de dagprijzen heeft automatisch tot gevolg dat er een tekort ontstaat van enkele duizenden euro. Je zou dit tekort kunnen opvangen binnen de begroting van het OCMW door bv minder geld te spenderen aan armoedebestrijding, zorg of andere besparingen door te voeren.

De tweede mogelijkheid is de factuur doorschuiven naar de gemeente en elke inwoner om een bijdrage vragen. Dat wil zeggen, minder subsidie voor verenigingen of verhogen van de belastingen.

N-VA Groot-Berlare is geen voorstander van deze andere mogelijkheden. Het zou nochtans heel gemakkelijk zijn vanuit de oppositie om tegen een verhoging te stemmen, echter zonder een alternatief voor te stellen neigt dit naar populisme en daar wenst onze partij niet aan mee te werken.

Het spreekt vanzelf dat mijn partij elk voorstel tot verhoging van de dagprijzen die niet gerelateerd is aan de indexaanpassing zal verwerpen. Ik denk echter dat de oplossing voor dit probleem, die zich niet enkel in onze gemeente situeert, enkel tot stand kan komen in een groter maatschappelijk debat over waar wij met onze ouderenzorg naartoe willen.

Marnic De Wilde
OCMW-raadslid voor N-VA Berlare

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is