Seniorenbeleid

1. Actieve senioren willen DOEN!

De inspanningen van het gemeentebestuur om senioren een ontspanningsnamiddag met koffietafel te bezorgen en in grote groep samen te brengen is sympathiek, maar niet de kern van een seniorenwerking. Sport, culturele activiteiten en opleidingen allerhande aanmoedigen zien wij als een must. Zo denken wij aan een jaarlijkse sportdag om ouderen kennis te laten maken met het gemeentelijk sportaanbod.

2. De helpende hand van de vrijwilliger

De N-VA wil vrijwilligers sterk aanmoedigen om sociaal contact te houden of op te bouwen bij ouderen. Dat gaat van een babbel doen, boodschappen halen of kleine klusjes zoals in de tuin. Telefonisch contact breekt de eenzaamheid. Dit  vrijwilligerswerk kan met gratis tickets voor activiteiten georganiseerd in CC Stroming beloond worden.  Het Sociaal Huis is de spil van dit vrijwilligerswerk.

3. Jong en oud…samen

De N-VA wil een schoolproject opstarten met jongeren uit het lager onderwijs. Die kinderen kunnen ouderen die zich inschrijven in een PC-klas wegwijs maken. Zo kunnen jong en oud van elkaar leren. Het gaat erom dat we in Berlare samen leven.

4. Een seniorengids

De N-VA wil in de komende legislatuur een driejaarlijkse seniorengids uitgeven met duidelijke informatie i.v.m. bestaande voorzieningen (financiering kan via sponsoring).

5. Het seniorenrestaurant

De N-VA wil alleenstaanden die zich nog kunnen verplaatsen, samenbrengen in een bestaande geschikte locatie aan  gezamenlijke tafels met gelegenheid tot een babbel  en sociaal contact.

Wanneer? Eenmaal per  week. Waar ?   In de cafetaria van het OCMW Woon en zorgcentrum te Overmere. Hoe?  Met een zelfbedieningssysteem .De bestaande grootkeuken en beschikbaar personeel aanwenden Prijs? Democratische prijs ,gemiddelde van de huidige prijzen gehanteerd door  het OCMW voor aan huis bestelde maaltijden.

6. Inspraak voor een groeiende groep

De groep senioren groeit zeer snel.  In 2012  werden  3326 zestigplussers geteld in onze gemeente of  23% van de totale bevolking. De  overheid en zeker het gemeentebestuur dient nog meer aandacht te schenken  en rekening te houden met de behoeften van deze doelgroep. Deze mensen verdienen via een actieve seniorenraad inspraak in het gemeentelijke beleid. De N-VA neemt deze mensen ernstig en houdt rekening met hun bemerkingen en adviezen. Daarom pleiten we ook voor een schepen van senioren.

Nieuws over dit onderwerp