Wonen en natuur

Milieu en energie: hand in hand

1. Natuur

Het gemeentelijk milieubeleid heeft meer kans op slagen als het gedragen wordt door de bevolking. Een samenwerking met de lokale natuurvereniging, buurtvereniging, het verenigingsleven en de landbouw zorgen ervoor dat de burger zelf met voorstellen en oplossingen komt om samen te zoeken naar een krachtdadig milieubeleid. Dit zorgt voor een aangename en leefbare omgeving voor mens en natuur. Via Infogem, de website, bewonersvergaderingen kan men informeren over het gevoerde milieubeleid en zo een groter draagvlak creëren. N-VA Groot-Berlare zet hoog in op het behouden en aanleggen van kleine landschapselementen. De partij durft in te zetten op een efficiënt milieubeleid.

2. Dierenwelzijn

N-VA Groot-Berlare wil het dierenwelzijn van huis- en weidedieren vastleggen via een goed politiereglement.

3. Energie

N-VA Groot-Berlare wil de bewustmaking van energieverbruik actief ondersteunen via educatieve pakketten voor scholen over energiebesparing. Verenigingen die zich inzetten voor energiebewustmaking dienen logistiek en financieel ondersteund te worden op basis van resultaatverbintenissen. Maar de gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven betreffende energieverbruik en efficiëntie. De bestaande energie groepsaankopen wenst de partij blijvend te ondersteunen.

4. Zwerfvuil en sluikstorten bestrijden, blijft een prioriteit.

5. De milieuraad dient meer inspraak te krijgen bij het ruimen van waterlopen en grachten.

Nieuws over dit onderwerp

Open VLD wil geen "propere verkiezingen" in Berlare

Steeds meer gemeenten denken eraan om in de aanloop naar de verkiezingen geen verkiezingsborden op privé terrein meer toe te laten. In verschillende gemeenten bestaat er vandaag zelfs al een verbod, …

Bezorgd om het plan van minister Schauvliege?

Het plan van minister Schauvliege om waardevol bos te beschermen, zorgt voor veel ongerustheid bij mensen die eigenaar zijn van bouwgrond. Het is ondertussen gebleken dat er in het plan nog veel …