Gemeenteraad

Urbain Van Boven

Urbain Van Boven
Gemeenteraadslid

Marc Van Driessche

Marc Van Driessche
Schepen van ICT en digitalisering, milieu, plattelandsbeleid en dierenwelzijn, kinderopvang, onderwijs, gelijke kansen en ontwikkelingssamenwerking